bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Oferty pracy


Zielona Góra 10.06.2024r.


INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU

na stanowisko Starszy specjalista ds. pracowniczych
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze


Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko
Starszy specjalista ds. pracowniczych została wybrana
Pani Małgorzata Czajczyńska zamieszkała w Zielonej Górze.


UZASADNIENIE:
Oceniając kwalifikacje kandydatów komisja kierowała się przede wszystkim:
• posiadaną wiedzą dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres zadań na w/w stanowisku,
• posiadaną bardzo dużą wiedzą na temat CKU,
• predyspozycjami kandydata, gwarantującymi rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

W ocenie komisji Pani Małgorzata Czajczyńska posiada bardzo dużą wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres zadań na danym stanowisku oraz predyspozycje do wykonania powierzonych obowiązków.

Dyrektor Szkoły

mgr Bożena Stankowska
……………………………………………
( Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej)

Nie ma pozycji spełniających te kryteria


Opublikował: Waldemar Drapikowski
Publikacja dnia: 10.06.2024
Podpisał: Waldemar Drapikowski
Dokument z dnia: 26.02.2018
Dokument oglądany razy: 9 162