bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze, jako publiczna placówka oświatowa dla dorosłych, funkcjonuje od roku szkolnego 1977/1978.
Orzeczeniem organizacyjnym nr 18/77 z dnia 31.08.1977 roku wydanym przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze, przekształcono Wydział Zaoczny Zespołu Szkół Ekonomicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i włączono do CKU Wydział Spraw Kwalifikacji, przyznający tytuły kwalifikacyjne na: mistrza dyplomowanego, mistrza, robotnika wykwalifikowanego w zawodzie.
Uchwałą Rady Miasta nr XLIII/529/01 z dnia 28.08.2001 r. rozszerzono działalność CKU o doskonalenie i doradztwo dla nauczycieli. Powołano Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa, który stanowi integralną część CKU.
Uchwałą Rady Miasta Zielona Góra nr LIII/633/02 z dnia 26.03.2002 r. CKU uzyskało nowy status; rozszerzono działalność o kształcenie praktyczne i zmieniono nazwę na Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Status prawny:
Samodzielna jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej.

Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze Statut_CKUiPOpublikował: Waldemar Drapikowski
Publikacja dnia: 12.12.2021
Podpisał: Waldemar Drapikowski
Dokument z dnia: 14.02.2018
Dokument oglądany razy: 3 442