bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakres obowiązków wicedyrektora ds. dydaktycznych

  • organizuje i nadzoruje prace w szkołach stacjonarnych,
  • opracowuje i realizuje plan dydaktyczno-wychowawczy CKUiP,
  • hospituje różnorodne formy zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania uczniów i słuchaczy szkół stacjonarnych,
  • organizuje oraz prowadzi dokumentację egzaminu maturalnegoi,
  • organizuje i nadzoruje prace w szkołach zaocznych,
  • opracowuje i realizuje plan dydaktyczno-wychowawczy CKUiP,
  • hospituje różnorodne formy zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania słuchaczy szkół zaocznych,
  • wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora CKUiP.


Opublikował: Waldemar Drapikowski
Publikacja dnia: 26.02.2018
Podpisał: Waldemar Drapikowski
Dokument z dnia: 26.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 685