bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.02.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: usunięcie błędnego wpisu

Przedmiot działalności

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze prowadzi:

 • kształcenie w gimnazjum dla dorosłych w systemie zaocznym i stacjonarnym
 • kształcenie ogólne i zawodowe na poziomie szkoły średniej dla dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym
 • kształcenie zawodowe na poziomie szkół policealnych dla dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym,
 • kształcenie kursowe przyuczające do zawodu, dokształcające i aktualizujące wiedzę z różnych dziedzin realizowane w systemie liniowym, modułowym i edukacji niestacjonarnej,
 • doradztwo zawodowe dla nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej w postaci bezpośrednich form pomocy metodycznej.


Do zadań Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego należy:

 • kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych (w systemie stacjonarnym, zaocznym, miesza-nym, kształcenia na odległość),
 • organizowanie kształcenia praktycznego dla uczniów i słuchaczy,
 • realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • organizowanie w porozumieniu Okręgową komisją Egzaminacyjna w Poznaniu zewnętrznych egzaminów zawodowych i egzaminu maturalnego,
 • działanie na rzecz wspierania przedsiębiorczości,
 • prowadzenie agencji zatrudnienia jako agencji:

a) poradnictwa zawodowego
b)pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
c)doradztwa personalnego

 • opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz materiałów metodycznych dla nauczycieli i słuchaczy,
 • organizowanie doradztwa i doskonalenia pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli
 • udzielanie organizatorom oświaty dorosłych pomocy organizacyjnej, metodycznej i dydaktycznej,
 • współpraca z organizatorami oświaty w kraju i za granicą,
 • współpraca z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr,
 • realizowanie zadań Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej,
 • prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu,
 • prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia umożliwiających spełnienie obowiązku nauki.


Opublikował: Waldemar Drapikowski
Publikacja dnia: 26.02.2018
Podpisał: Waldemar Drapikowski
Dokument z dnia: 14.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 323