bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakres obowiązków wicedyrektora ds. SODiD-u

  • organizuje statutową działalność SODiDu w uzgodnieniu z Dyrektorem CKUiP,
  • współdziała z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
  • przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia kandydatów na doradców metodycznych,
  • sprawuje nadzór pedagogiczny oraz określa szczegółowy zakres zadań dla doradców metodycznych,
  • współpracuje z dyrektorami szkół, przedszkoli i innych placówek w Zielonej Górze w zakresie doskonalenia i doradztwa oraz nadzoru pedagogicznego,
  • wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora CKUiP.


Opublikował: Waldemar Drapikowski
Publikacja dnia: 26.02.2018
Podpisał: Waldemar Drapikowski
Dokument z dnia: 26.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 405