bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakres obowiązków wicedyrektora ds. działalności pozaszkolnej

  • organizuje i nadzoruje prace w różnych formach działalności pozaszkolnej
  • opracowuje i realizuje plan dydaktyczno-wychowawczy CKUiP,
  • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania na kursach i szkoleniach,
  • organizuje pracę i sprawuje nadzór nad sekretariatem szkoły
  • hospituje różnorodne formy zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • współpracuje z zakładami pracy i urzędami pracy w zakresie dokształcania i przekwalifikowania pracowników i bezrobotnych,
  • współpracuje z kierownikamirealizowanych projektów w zakresie prowadzonej dokumentacji
  • wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora CKUiP.


Opublikował: Waldemar Drapikowski
Publikacja dnia: 26.02.2018
Podpisał: Waldemar Drapikowski
Dokument z dnia: 26.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 665